Cenniki

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH INNYCH NIŻ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

PORADNIA MEDYCYNY PRACY  (w przypadku podpisania stałej umowy – negocjacja cen)

I. BADANIA LEKARSKIE PROFILAKTYCZNE – KODEKS PRACY

Badanie lekarza MP (dla stanowisk bez czynników szkodliwych) z wydaniem orzeczenia 55,00
Badanie rozszerzone neurologiczne lekarza MP (dla stanowisk wymagających sprawności psychoruchowej, pracy na wysokości związanych z obsługą narzędzi, maszyn, urządzeń i poruszających się poza drogami publicznymi pojazdów mechanicznych) 20,00
Konsultacyjne badanie laryngologiczne 42,00
Konsultacyjne badanie okulistyczne 42,00
Konsultacyjne badanie neurologiczne 42,00
Konsultacja lekarza MP dla celów sanitarno-epidemiologicznych wraz z wpisem do książeczki zdrowia 35,00
Konsultacja lekarza MP z wydaniem orzeczenia i wpisem do książeczki zdrowia 40,00

BADANIA UZUPEŁNIAJĄCE

Badanie psychotechniczne (wysokościowe, widłowózki, suwnice itp.) 55,00
Badanie psychologiczne – na stanowisku pracy kierowca 150,00
Audiometria tonalna 35,00
Badanie pola widzenia na perymetrze 35,00
Badanie wzroku do pracy przy komputerze na aparacie Visiolite 20,00
Badanie wzroku do pracy na wysokości oraz na stanowiskach związanych z obsługą narzędzi, maszyn, urządzeń i poruszających się poza drogami publicznymi pojazdów mechanicznych (takich jak wózki widłowe, koparkoładowarki itp.) na aparacie Visiolite 30,00
Badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie na Visiolite 30,00
RTG płuc (bez opisu) 27,00
Opis zdjęcia RTG płuc 14,00
EKG 25,00
Spirometria płuc 25,00
Badanie czynności wątroby 16,00
Morfologia krwi 12,00
Poziom glokozy we krwi 5,00
Badanie ogólne moczu 5,00
Lipidogram 20,00
Methemoglobina 30,00
Fosfataza alkaliczna 5,00
Fosfor nieorganiczny 5,00
Kreatynina 5,00
Wapń całkowity 5,00
Badanie kału na nosicielstwo – I próba (wymagane 3 próby) 42,00
Cholesterol całkowity 6,00
CRP 9,00

II. BADANIA KIEROWCÓW – USTAWA O KIERUJĄCYCH POJAZDAMI

Badanie lekarskie przeprowadzone w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami – prawo jazdy 200,00
Badanie lekarskie osób ubiegających się o przedłużenie prawa jazdy 200,00
Badanie psychologiczne (kat. C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E) w zakresie psychologii transportu 150,00

BADANIA UZUPEŁNIAJĄCE

Konsultacyjne badania laryngologiczne – kierowcy 51,66
Konsultacyjne badania neurologiczne – kierowcy 51,66
EKG spoczynkowe 30,75
Badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie na Visiolite 36,90
Badanie pola widzenia na perymetrze 43,05
Audiometria tonalna – kierowcy 36,90

PORADNIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Konsultacje lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej 70,00

PORADNIA LARYNGOLOGICZNA

Konsultacja laryngologiczna 85,00
Audiometr – badanie słuchu 35,00
Kateryzacja trąbki słuchowej 55,00
Płukanie uszu 45,00
Płukanie zatok 80,00
Nacięcie ropnia okołomigdałkowego 80,00
Wymaz z ucha, nosa, gardła 10,00
Usunięcie ciała obcego z ucha, nosa, gardła 60,00
Zamknięte nastawienie  złamanego nosa 80,00

PORADNIA OKULISTYCZNA

Konsultacja okulistyczna 85,00
Badanie pola widzenia – perymetrem 35,00
Oznaczenie refrakcji – autorefraktometrem 12,00

PORADNIA GINEKOLOGICZNA

Konsultacja ginekologiczna 85,00
Konsultacja ginekologiczna + USG 100,00
Konsultacja ginekologiczna + cytologia 100,00
Konsultacja ginekologiczna + USG + cytologia 120,00
USG brzuszne 70,00
USG ginekologiczne 70,00
Cytologia 40,00

PORADNIA NEUROLOGICZNA – tylko wizyty prywatne dla Partnerów Medycznych

Konsultacja neurologiczna 80,00

PORADNIA KARDIOLOGICZNA (dr Robert Świderski) – tylko wizyty prywatne

Konsultacja kardiologiczna (porada + EKG + RR) 180,00
Wizyta kompleksowa (porada + EKG + RR + UKG) 250,00
Badania diagnostyczne jednostkowe 100,00
UKG 100,00
24-godz. Holter RR 100,00
24-godz. Holter EKG 100,00
Próba wysiłkowa 100,00

PRACOWNIA ULTRASONOGRAFII

Badanie usg jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej: Badanie obejmuje m.in. trzustkę, wątrobę, drogi żółciowe, śledzionę, nerki, pęcherz moczowy, aortę brzuszną

90,00
Badanie usg tarczycy i przytarczyc 80,00

PRACOWNIA RTG – od 1.06.2020 r.

Zdjęcie klatki piersiowej p-a 27,00
Zdjęcie klatki piersiowej bok 20,00
Zdjęcie klatki piersiowej p-a i bok 37,00
Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej 25,00
Zdjęcie czaszki a-p i bok 26,50
Zdjęcie zatok 18,00
Zdjęcie żuchwy 18,00
Zdjęcie stawów skroniowo-żuchwowych 18,00
Zdjęcie kości nosowej 15,00
Zdjęcie kręgosłupa szyjnego a-p 16,00
Zdjęcie kręgosłupa szyjnego bok 16,00
Zdjęcie kręgosłupa szyjnego a-p i bok 23,50
Zdjęcie kręgosłupa piersiowego a-p 20,00
Zdjęcie kręgosłupa piersiowego bok 20,00
Zdjęcie kręgosłupa piersiowego a-p i bok 33,50
Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowego a-p 20,00
Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowego bok 20,00
Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowego a-p i bok 33,50
Zdjęcie kości ogonowej a-p i bok 26,50
Zdjęcie miednicy 29,00
Zdjęcie stawów biodrowych 28,00
Zdjęcie żeber 18,00
Zdjęcie mostka 32,00
Zdjęcie obojczyka 18,00
Zdjęcie stawu barkowego 18,00
Zdjęcie kości ramiennej 25,00
Zdjęcie stawu łokciowego 20,00
Zdjęcie przedramienia a-p i bok 20,00
Zdjęcie nadgarstka a-p i bok 22,50
Zdjęcie nadgarstków porównawcze 22,50
Zdjęcie stóp porównawcze 22,50
Zdjęcie dłoni porównawcze 22,50
Zdjęcie stopy lub dłoni a-p i bok 24,00
Zdjęcie palca a-p i bok 19,00
Zdjęcie łopatki 20,00
Zdjęcie kości udowej a-p i bok 25,00
Zdjęcie obu kolan porównawcze 25,00
Zdjęcie kości podudzia a-p i bok 25,00
Zdjęcie kolana a-p i bok 25,00
Zdjęcie stawu skokowego a-p i bok 23,00
Zdjęcie kości piętowej 16,00
Zdjęcie kości piętowej porównawcze 22,00
Zdjęcie kręgosłupa na stojąco a-p 29,00
Opłata za opis zdjęcia RTG 14,00
Wydanie dodatkowej płytki CD 6,50

GABINET ZABIEGOWY POZ

Badanie EKG – spoczynkowe 25,00
Iniekcja domięśniowa 12,00
Iniekcja podskórna 12,00
Iniekcja śródskórna 12,00
Iniekcja dożylna 12,00
Opatrunek zwykły, toaleta rany 12,00
Spirometria 25,00

INNE USŁUGI

Konsultacja lekarska z wypisaniem wniosku do sanatorium 40,00
Konsultacja lekarska z wypisaniem zaświadczenia o stanie zdrowia 40,00
Ksero dokumentacji medycznej – (do 4 stron bezpłatnie) 0,36/strona
Sporządzenie wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej 10,37/strona
Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych 2,09
Szczepienie WZW B Engerix
*- cena zależna od ceny szczepionek
*
Szczepienie p/tężcowe
*- cena zależna od ceny szczepionek
*
Szczepienie WZW B Euvax
*- cena zależna od ceny szczepionek
*
Szczepienie WZW A Havrix
*- cena zależna od ceny szczepionek
*
Szczepienie p/grypie (pacjenci zadeklarowani w naszej Przychodni ze skierowaniem lekarza POZ)
*- cena zależna od ceny szczepionek (VAXIGRIP TETRA)
*
Szczepienie p/grypie (pacjenci prywatni ze skierowaniem lekarza POZ)
*- cena zależna od ceny szczepionek (VAXIGRIP TETRA)
*
Szczepienie p/grypie (pacjenci zadeklarowani w naszej Przychodni >65 lat) – depozyt apteczny 10,00
Dur brzuszny – Typhim Vi 155,90
Bolerioza IgM 40,00
Bolerioza IgG 40,00
Badania prywatne Diagnostyka
*- cennik wykonawcy
*
Polio – szczepienie 90,50
Boostrix 83,00
Prevenar 239,50
Uroflowmetria 45,00