Programy Profilaktyczne

ZAPRASZAMY NA BADANIA PROFILAKTYCZNE FINANSOWANE PRZEZ
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

PROFILAKTYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA
PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY
PROFILAKTYKA GRUŹLICY
PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (w tym przewlekłej obturacyjnej choroby płuc – POChP) – etap podstawowy