Cenniki

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH INNYCH NIŻ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

od 1 listopada 2023

PORADNIA MEDYCYNY PRACY  (w przypadku podpisania stałej umowy – negocjacja cen)

I. BADANIA LEKARSKIE PROFILAKTYCZNE – KODEKS PRACY

Badanie lekarza MP (dla stanowisk bez czynników szkodliwych) z wydaniem orzeczenia 70,00
Badanie rozszerzone neurologiczne lekarza MP (dla stanowisk wymagających sprawności psychoruchowej, pracy na wysokości związanych z obsługą narzędzi, maszyn, urządzeń i poruszających się poza drogami publicznymi pojazdów mechanicznych) 24,00
Badanie laryngologiczne 49,00
Badanie okulistyczne 49,00
Badanie neurologiczne 49,00
Konsultacja lekarza MP dla celów sanitarno-epidemiologicznych wraz z wpisem do książeczki zdrowia 40,00
Konsultacja lekarza MP dla celów sanitarno-epidemiologicznych z wydaniem orzeczenia i wpisem do książeczki zdrowia 45,00

BADANIA DODATKOWE

Badanie psychotechniczne (wysokościowe, widłowózki, suwnice itp.) 63,00
Badanie psychologiczne – na stanowisku pracy kierowca 150,00
Audiometria tonalna – badanie słuchu 40,00
Badanie pola widzenia na perymetrze 40,00
Badanie wzroku podstawowe na aparacie Visiolite 24,00
Badanie wzroku rozszerzone na aparacie Visiolite 35,00
Badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie na Visiolite 35,00
RTG płuc z opisem 51,00
EKG 30,00
Spirometria płuc 35,00
Badanie czynności wątroby 18,00
Morfologia krwi 14,00
Poziom glokozy we krwi 6,50
Badanie ogólne moczu 6,50
Lipidogram 23,00
Methemoglobina 34,00
Fosfataza alkaliczna 6,50
Fosfor nieorganiczny 6,50
Kreatynina 6,50
Wapń całkowity 6,50
Badanie kału na nosicielstwo – I próba (wymagane 3 próby) 46,00
Cholesterol całkowity 7,00

II. BADANIA KIEROWCÓW – USTAWA O KIERUJĄCYCH POJAZDAMI

Badanie lekarskie przeprowadzone w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami – prawo jazdy 200,00
Badanie lekarskie osób ubiegających się o przedłużenie prawa jazdy 200,00
Badanie psychologiczne (kat. C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E) w zakresie psychologii transportu 150,00

BADANIA UZUPEŁNIAJĄCE

Konsultacyjne badania okulistyczne – kierowcy 60,27
Badanie laryngologiczne – kierowcy 60,27
Badania neurologiczne – kierowcy 60,27
Poziom glukozy we krwi 8,00
EKG spoczynkowe 36,90
Badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie na Visiolite 43,05
Badanie pola widzenia na perymetrze 49,20
Audiometria tonalna – kierowcy 49,20

 

PORADNIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Konsultacje lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej 85,00

PORADNIA LARYNGOLOGICZNA

Konsultacja laryngologiczna 100,00
Audiometria tonalna – badanie słuchu 40,00
Kateryzacja trąbki słuchowej 63,00
Płukanie uszu 50,00
Płukanie zatok 80,00
Nacięcie ropnia okołomigdałkowego 95,00
Wymaz z ucha, nosa, gardła 15,00
Usunięcie ciała obcego z ucha, nosa, gardła 75,00
Zamknięte nastawienie  złamanego nosa 95,00

PORADNIA OKULISTYCZNA

Konsultacja okulistyczna 100,00
Badanie pola widzenia – perymetrem 40,00
Oznaczenie refrakcji – autorefraktometrem 15,00

PORADNIA GINEKOLOGICZNA

Konsultacja ginekologiczna 100,00
USG brzuszne 85,00
USG ginekologiczne 85,00
Konsultacja ginekologiczna + USG 125,00
Konsultacja ginekologiczna + cytologia 125,00
Konsultacja ginekologiczna + USG + cytologia 140,00
Cytologia 45,00

PORADNIA NEUROLOGICZNA – tylko wizyty prywatne dla Partnerów Medycznych

Konsultacja neurologiczna 100,00

PORADNIA KARDIOLOGICZNA (dr Robert Świderski) – tylko wizyty prywatne

Konsultacja kardiologiczna (porada + EKG + RR) 200,00
Wizyta kompleksowa (porada + EKG + RR + UKG) 280,00
Badania diagnostyczne jednostkowe
– UKG 150,00
– Holter RR 150,00
– Holter EKG 150,00
– Próba wysiłkowa 150,00

PRACOWNIA ULTRASONOGRAFII

Badanie usg jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej: Badanie obejmuje m.in. trzustkę, wątrobę, drogi żółciowe, śledzionę, nerki, pęcherz moczowy, aortę brzuszną 120,00
Badanie usg tarczycy i przytarczyc 110,00

PRACOWNIA RTG

Zdjęcie klatki piersiowej p-a 31,00
Zdjęcie klatki piersiowej bok 23,00
Zdjęcie klatki piersiowej p-a i bok 42,00
Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej 29,00
Zdjęcie czaszki a-p i bok 30,00
Zdjęcie zatok 21,00
Zdjęcie żuchwy 21,00
Zdjęcie stawów skroniowo-żuchwowych 21,00
Zdjęcie kości nosowej 17,00
Zdjęcie kręgosłupa szyjnego a-p 18,00
Zdjęcie kręgosłupa szyjnego bok 18,00
Zdjęcie kręgosłupa szyjnego a-p i bok 27,00
Zdjęcie kręgosłupa piersiowego a-p 23,00
Zdjęcie kręgosłupa piersiowego bok 23,00
Zdjęcie kręgosłupa piersiowego a-p i bok 38,00
Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowego a-p 23,00
Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowego bok 23,00
Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowego a-p i bok 38,00
Zdjęcie kości ogonowej a-p i bok 30,00
Zdjęcie miednicy 33,00
Zdjęcie stawów biodrowych 32,00
Zdjęcie żeber 21,00
Zdjęcie mostka 36,00
Zdjęcie obojczyka 21,00
Zdjęcie stawu barkowego 21,00
Zdjęcie kości ramiennej 29,00
Zdjęcie stawu łokciowego 23,00
Zdjęcie przedramienia a-p i bok 23,00
Zdjęcie nadgarstka a-p i bok 26,00
Zdjęcie nadgarstków porównawcze 26,00
Zdjęcie stóp porównawcze 26,00
Zdjęcie dłoni porównawcze 26,00
Zdjęcie stopy lub dłoni a-p i bok 27,00
Zdjęcie palca a-p i bok 22,00
Zdjęcie łopatki 23,00
Zdjęcie kości udowej a-p i bok 29,00
Zdjęcie obu kolan porównawcze 29,00
Zdjęcie kości podudzia a-p i bok 29,00
Zdjęcie kolana a-p i bok 29,00
Zdjęcie stawu skokowego a-p i bok 26,00
Zdjęcie kości piętowej 18,00
Zdjęcie kości piętowej porównawcze 25,00
Opłata za opis zdjęcia RTG 20,00
Wydanie dodatkowej płytki CD 6,50

GABINET ZABIEGOWY POZ

Badanie EKG – spoczynkowe 30,00
Iniekcja domięśniowa 15,00
Iniekcja podskórna 15,00
Iniekcja śródskórna 15,00
Iniekcja dożylna 15,00
Opatrunek zwykły, toaleta rany 15,00
Spirometria 35,00

INNE USŁUGI

Konsultacja lekarska z wypisaniem wniosku do sanatorium 45,00
Konsultacja lekarska z wypisaniem zaświadczenia o stanie zdrowia 45,00
Ksero dokumentacji medycznej 0,36/strona
Sporządzenie wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej 10,37/strona
Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych 2,09
Szczepienie WZW B Engerix – *cena zależna od ceny szczepionek *
Szczepienie p/tężcowe – *cena zależna od ceny szczepionek *
Szczepienie WZW B Euvax – *cena zależna od ceny szczepionek *
Szczepienie WZW A Havrix – *cena zależna od ceny szczepionek *
Szczepienie p/grypie (pacjenci zadeklarowani w naszej Przychodni ze skierowaniem lekarza POZ) – *cena zależna od ceny szczepionek (VAXIGRIP TETRA) *
Szczepienie p/grypie (pacjenci prywatni ze skierowaniem lekarza POZ) – *cena zależna od ceny szczepionek (VAXIGRIP TETRA) *
Dur brzuszny – Typhim Vi – *cena zależna od ceny szczepionek *
Bolerioza IgM 40,00
Bolerioza IgG 40,00
Badania prywatne Diagnostyka
*- cennik wykonawcy
*
Polio – szczepienie – *cena zależna od ceny szczepionek *
Boostrix – *cena zależna od ceny szczepionek *
Prevenar – *cena zależna od ceny szczepionek *
Uroflowmetria 53,00