Cenniki

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH INNYCH NIŻ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

od 1utego 2024

PORADNIA MEDYCYNY PRACY

I. BADANIA LEKARSKIE PROFILAKTYCZNE – KODEKS PRACY

Badanie lekarza MP (dla stanowisk bez czynników szkodliwych) z wydaniem orzeczenia 78,00
Badanie rozszerzone neurologiczne lekarza MP (dla stanowisk wymagających sprawności psychoruchowej, pracy na wysokości związanych z obsługą narzędzi, maszyn, urządzeń i poruszających się poza drogami publicznymi pojazdów mechanicznych) 27,00
Badanie laryngologiczne 55,00
Badanie okulistyczne 55,00
Badanie neurologiczne 55,00
Konsultacja lekarza MP dla celów sanitarno-epidemiologicznych wraz z wpisem do książeczki zdrowia 45,00
Konsultacja lekarza MP dla celów sanitarno-epidemiologicznych z wydaniem orzeczenia i wpisem do książeczki zdrowia 50,00
Konsultacja lekarza MP dla celów sanitarno-epidemiologicznych z wydaniem orzeczenia oraz wydaniem nowej książeczki zdrowia i wpisem 55,00

BADANIA DODATKOWE

Badanie psychotechniczne (wysokościowe, widłowózki, suwnice itp.) 70,00
Badanie psychologiczne – na stanowisku pracy kierowca 150,00
Audiometria tonalna – badanie słuchu 45,00
Badanie pola widzenia na perymetrze 45,00
Badanie wzroku podstawowe na aparacie Visiolite 27,00
Badanie wzroku rozszerzone na aparacie Visiolite 39,00
Badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie na Visiolite 39,00
RTG płuc z opisem 55,00
EKG 33,00
Spirometria płuc 39,00
Badanie czynności wątroby 20,00
Morfologia krwi 16,00
Poziom glokozy we krwi 7,00
Badanie ogólne moczu 7,00
Lipidogram 26,00
Methemoglobina 38,00
Fosfataza alkaliczna 7,00
Fosfor nieorganiczny 7,00
Kreatynina 7,00
Wapń całkowity 7,00
Badanie kału na nosicielstwo – I próba (wymagane 3 próby) 51,00
Cholesterol całkowity 8,00

II. BADANIA KIEROWCÓW – USTAWA O KIERUJĄCYCH POJAZDAMI

Badanie lekarskie przeprowadzone w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami – prawo jazdy 200,00
Badanie lekarskie osób ubiegających się o przedłużenie prawa jazdy 200,00
Badanie psychologiczne (kat. C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E) w zakresie psychologii transportu 150,00

BADANIA UZUPEŁNIAJĄCE

Konsultacyjne badania okulistyczne – kierowcy 67,65
Badanie laryngologiczne – kierowcy 67,65
Badania neurologiczne – kierowcy 67,65
Poziom glukozy we krwi 8,61
EKG spoczynkowe 51,66
Badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie na Visiolite 47,97
Badanie pola widzenia na perymetrze 55,35
Audiometria tonalna – kierowcy 55,35

 

PORADNIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Konsultacje lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej 95,00

PORADNIA LARYNGOLOGICZNA

Konsultacja laryngologiczna 112,00
Audiometria tonalna – badanie słuchu 45,00
Kateryzacja trąbki słuchowej 70,00
Płukanie uszu 56,00
Płukanie zatok 89,00
Nacięcie ropnia okołomigdałkowego 106,00
Wymaz z ucha, nosa, gardła 17,00
Usunięcie ciała obcego z ucha, nosa, gardła 84,00
Zamknięte nastawienie  złamanego nosa 106,00

PORADNIA OKULISTYCZNA

Konsultacja okulistyczna 112,00
Badanie pola widzenia – perymetrem 45,00
Oznaczenie refrakcji – autorefraktometrem 17,00

PORADNIA GINEKOLOGICZNA

Konsultacja ginekologiczna 112,00
USG brzuszne 95,00
USG ginekologiczne 95,00
Konsultacja ginekologiczna + USG 140,00
Konsultacja ginekologiczna + cytologia 140,00
Konsultacja ginekologiczna + USG + cytologia 156,00
Cytologia 50,00

PORADNIA NEUROLOGICZNA – tylko wizyty prywatne dla Partnerów Medycznych

Konsultacja neurologiczna 112,00

PORADNIA KARDIOLOGICZNA (dr Robert Świderski) – tylko wizyty prywatne

Konsultacja kardiologiczna (porada + EKG + RR) 200,00
Wizyta kompleksowa (porada + EKG + RR + UKG) 280,00
Badania diagnostyczne jednostkowe
– UKG 150,00
– Holter RR 150,00
– Holter EKG 150,00
– Próba wysiłkowa 150,00

PRACOWNIA ULTRASONOGRAFII

Badanie usg jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej: Badanie obejmuje m.in. trzustkę, wątrobę, drogi żółciowe, śledzionę, nerki, pęcherz moczowy, aortę brzuszną 120,00
Badanie usg tarczycy i przytarczyc 110,00

PRACOWNIA RTG

Zdjęcie klatki piersiowej p-a 35,00
Zdjęcie klatki piersiowej bok 26,00
Zdjęcie klatki piersiowej p-a i bok 47,00
Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej 32,00
Zdjęcie czaszki a-p i bok 33,00
Zdjęcie zatok 23,00
Zdjęcie żuchwy 23,00
Zdjęcie stawów skroniowo-żuchwowych 23,00
Zdjęcie kości nosowej 19,00
Zdjęcie kręgosłupa szyjnego a-p 20,00
Zdjęcie kręgosłupa szyjnego bok 20,00
Zdjęcie kręgosłupa szyjnego a-p i bok 30,00
Zdjęcie kręgosłupa piersiowego a-p 26,00
Zdjęcie kręgosłupa piersiowego bok 26,00
Zdjęcie kręgosłupa piersiowego a-p i bok 42,00
Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowego a-p 26,00
Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowego bok 26,00
Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowego a-p i bok 42,00
Zdjęcie kości ogonowej a-p i bok 33,00
Zdjęcie miednicy 37,00
Zdjęcie stawów biodrowych 36,00
Zdjęcie żeber 23,00
Zdjęcie mostka 40,00
Zdjęcie obojczyka 23,00
Zdjęcie stawu barkowego 23,00
Zdjęcie kości ramiennej 32,00
Zdjęcie stawu łokciowego 26,00
Zdjęcie przedramienia a-p i bok 26,00
Zdjęcie nadgarstka a-p i bok 29,00
Zdjęcie nadgarstków porównawcze 29,00
Zdjęcie stóp porównawcze 29,00
Zdjęcie dłoni porównawcze 29,00
Zdjęcie stopy lub dłoni a-p i bok 28,00
Zdjęcie palca a-p i bok 25,00
Zdjęcie łopatki 26,00
Zdjęcie kości udowej a-p i bok 32,00
Zdjęcie obu kolan porównawcze 32,00
Zdjęcie kości podudzia a-p i bok 32,00
Zdjęcie kolana a-p i bok 32,00
Zdjęcie stawu skokowego a-p i bok 29,00
Zdjęcie kości piętowej 20,00
Zdjęcie kości piętowej porównawcze 28,00
Opłata za opis zdjęcia RTG 20,00
Wydanie dodatkowej płytki CD 7,38

GABINET ZABIEGOWY POZ

Badanie EKG – spoczynkowe 33,00
Iniekcja domięśniowa 17,00
Iniekcja podskórna 17,00
Iniekcja śródskórna 17,00
Iniekcja dożylna 17,00
Opatrunek zwykły, toaleta rany 17,00
Spirometria 39,00

INNE USŁUGI

Konsultacja lekarska z wypisaniem wniosku do sanatorium 50,00
Konsultacja lekarska z wypisaniem zaświadczenia o stanie zdrowia 50,00
Ksero dokumentacji medycznej 0,36/strona
Sporządzenie wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej 10,37/strona
Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych 2,09
Szczepienie WZW B Engerix – *cena zależna od ceny szczepionek *
Szczepienie p/tężcowe – *cena zależna od ceny szczepionek *
Szczepienie WZW B Euvax – *cena zależna od ceny szczepionek *
Szczepienie WZW A Havrix – *cena zależna od ceny szczepionek *
Szczepienie p/grypie (pacjenci zadeklarowani w naszej Przychodni ze skierowaniem lekarza POZ) – *cena zależna od ceny szczepionek (VAXIGRIP TETRA) *
Szczepienie p/grypie (pacjenci prywatni ze skierowaniem lekarza POZ) – *cena zależna od ceny szczepionek (VAXIGRIP TETRA) *
Dur brzuszny – Typhim Vi – *cena zależna od ceny szczepionek *
Bolerioza IgM – *cena zależna od ceny szczepionek *
Bolerioza IgG – *cena zależna od ceny szczepionek *
Polio – szczepienie – *cena zależna od ceny szczepionek *
Boostrix – *cena zależna od ceny szczepionek *
Prevenar – *cena zależna od ceny szczepionek *
Uroflowmetria 59,00