Opieka Zdrowotna

PORADNIA PODSTAWOWEJ
OPIEKI ZDROWOTNEJ

PORADNIA
LARYNGOLOGICZNA

PORADNIA
NEUROLOGICZNA

PORADNIA
GINEKOLOGICZNO-
POŁOŻNICZA

PORADNIA OKULISTYCZNA

PORADNIA UROLOGICZNA

PORADNIA
KARDIOLOGICZNA

GABINET PIELĘGNIARKI
ŚRODOWISKOWO-
RODZINNEJ

GABINET POŁOŻNEJ
ŚRODOWISKOWO-
RODZINNEJ

PRACOWNIA BADAŃ
PSYCHOLOGICZNYCH

PRACOWNIA RTG

PRACOWNIA USG

PUNKT POBORU KRWI

POZ – NOCNA I
ŚWIĄTECZNA OPIEKA
ZDROWOTNA

E-REJESTRACJA