Medycyna Pracy

BADANIA KIEROWCÓW
BADANIA PROFILAKTYCZNE PRACOWNIKÓW

Medycyna Pracy – Chorzów

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY I PRACOWNICY 

Medycyna pracy w Chorzowie to gwarancja wysokiej jakości usług świadczonych z myślą o jak największym zadowoleniu pacjentów. Choć zgodnie z ustawą antykryzysową z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U., poz. 568) zawieszone zostały niektóre przepisy Kodeksu Pracy informujące o obowiązku kierowania pracownika na badania okresowe, nie wyklucza to możliwości skierowania pracownika na takie badania przez pracodawcę. 

Nasza Poradnia Medycyny Pracy wykonuje badania po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu, z zachowaniem procedur sanitarnych.

NUMERY TELEFONÓW:
574 599 100
32 736 20 58 wew. 201, 202 i 203
32 736 20 59 wew. 201, 202 i 203

Medycyna pracy w Chorzowie – jakie są jej zadania?

Medycyna pracy w Chorzowie ma za zadanie chronić zdrowie pracowników przez niekorzystnymi warunkami panującymi w środowisku pracy oraz związanymi z wykonywaniem zawodu, a także pełnić rolę profilaktycznej opieki zdrowotnej. Dzięki regularnej kontroli stanu zdrowia zatrudnionych osób zyskuje się szansę na wykrycie szkodliwych czynników związanych z warunkami pracy. Medycyna pracy Chorzów powstała, by informować pacjentów jak dbać o zdrowie i zapobiegać jego utracie. Pracodawcy zyskują natomiast możliwość poprawy warunków pracy i ograniczenia ryzyka zawodowego. Jeśli danego pracodawcę interesuje medycyna pracy w Chorzowie, powinien zapoznać się z ofertą Przychodni przy Azotach.

Jakie usługi oferuje Poradnia Medycyny Pracy w Chorzowie?

Medycyna pracy Chorzów obejmuje następujące usługi:

  • badania wstępne,
  • badania kontrolne,
  • badania okresowe.

Termin wizyty należy wcześniej uzgodnić telefonicznie. Skorzystanie z oferty Przychodni przy Azotach to gwarancja opieki ze strony doświadczonej i profesjonalnej kadry medycznej. Placówka dysponuje wysokiej jakości aparaturą oraz sprzętem medycznym. Prowadzi działalność finansowaną ze środków publicznych oraz prywatną. Zadania służby medycyny pracy mogą być wykonywane przez:

  • lekarzy,
  • pielęgniarki,
  • psychologów,
  • inne osoby posiadające kwalifikacje potrzebne do wykonywania zadań opisywanej służby.

Poza usługami związanymi z medycyną pracy, Przychodnia przy Azotach dysponuje również poradnią lekarza POZ, a także poradniami specjalistycznymi: neurologiczną, ginekologiczno-położniczą, okulistyczną, otolaryngologiczną i urologiczną.

Do pobrania: