Programy Profilaktyczne

ZAPRASZAMY NA BADANIA PROFILAKTYCZNE FINANSOWANE PRZEZ
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

PROFILAKTYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA
PROFILAKTYKA GRUŹLICY
PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY