Badania kierowców

BADANIA KIEROWCÓW
BADANIA PROFILAKTYCZNE PRACOWNIKÓW

Przychodnia wykonuje wszystkie niezbędne badania, pozwalające na wydanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów samochodowych dla wszystkich kategorii zarówno do tzw. amatorskiego, jak i zawodowego prawa jazdy (kategoria A, B, C, D, C+E, D+E, dawne świadectwo kwalifikacji).
Zaliczane są do nich badania psychologiczne, badanie lekarza orzekającego kierowców, badania okulistyczne i badania laboratoryjne. W uzasadnionych przypadkach stosowane są badania neurologiczne i badania laryngologiczne.
Badania kierowców prowadzą lekarze posiadający uprawnienia do badań kierowców, wydane przez wojewodę śląskiego.

ZAKRES BADAŃ DLA KIEROWCÓW

Badania na prawo jazdy – orzeczenie dla Wydziału Komunikacji

 1. BADANIE KIEROWCÓW – KATEGORIA A
    ZAKRES WYKONYWANYCH BADAŃ
  • konsultacja lekarza posiadającego uprawnienia do badania kierowców
  • konsultacja okulistyczna
  • perymetria (pole widzenia)
  • mierzenie stężenia cukru we krwi
  • badania dodatkowe w zależności od wskazań
 2. BADANIE KIEROWCÓW – KATEGORIA B
    ZAKRES WYKONYWANYCH BADAŃ
  • konsultacja lekarza posiadającego uprawnienia do badania kierowców
  • konsultacja okulistyczna – w przypadku osłabionego wzroku stwierdzonego na podstawie badania ogólnego
  • mierzenie stężenia cukru we krwi
  • badania dodatkowe w zależności od wskazań
 3. BADANIE WSTĘPNE OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STANOWISKO KIEROWCY – KATEGORIE: C, D, C+E, D+E
  ZAKRES WYKONYWANYCH BADAŃ
  • konsultacja lekarza posiadającego uprawnienia do badania kierowców
  • konsultacja okulistyczna
  • konsultacja neurologiczna (w zależności od wskazań)
  • konsultacja laryngologiczna (w zależności od wskazań)
  • perymetria (pole widzenia)
  • nyktometria (ocena widzenia zmierzchowego, reakcji na olśnienie, widzenia barwy czerwonej)
  • określenie stężenia cukru we krwi
  • badania dodatkowe w zależności od wskazań

Badania profilaktyczne, wstępne i okresowe do pracy

 1. KIEROWCY ZAWODOWI – BADANI ZGODNIE Z USTAWĄ O TRANSPORCIE DROGOWYM

    ZAKRES WYKONYWANYCH BADAŃ (WSTĘPNE I OKRESOWE)

  • konsultacja lekarza posiadającego uprawnienia do badania kierowców
  • konsultacja okulistyczna
  • konsultacja neurologiczna (tylko przy badaniu wstępnym)
  • perymetria (pole widzenia)
  • nyktometria (ocena widzenia zmierzchowego, reakcji na olśnienie, widzenia barwy czerwonej)
  • określenie stężenia cukru we krwi
  • badania psychologiczne
  • badania dodatkowe w zależności od potrzeb
 2. KIEROWCY NIE PODLEGAJĄCY USTAWIE O TRANSPORCIE DROGOWYM (TRAKTORZYSTA, KIEROWCA SAMOCHODU OSOBOWEGO PONIŻEJ 3,5 TNY, ITP.)

   

     BADANIA WSTĘPNE

  • konsultacja lekarza medycyny pracy
  • konsultacja okulistyczna
  • konsultacja neurologiczna (przy badaniu wstępnym pierwszorazowo)
  • określenie stężenia cukru we krwi
  • badania psychologiczne
  • badania dodatkowe w zależności od wskazań

    

   BADANIA OKRESOWE

  • konsultacja lekarza medycyny pracy
  • konsultacja okulistyczna
  • nyktometria (ocena widzenia zmierzchowego, reakcji na olśnienie, widzenia barwy czerwonej)
  • określenie stężenia cukru we krwi
  • badania dodatkowe w zależności od wskazań

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA DLA KIEROWCÓW
Przed wizytą, kierowców prosimy o przygotowanie prawa jazdy, a osoby rozpoczynające kurs na prawo jazdy dowodu osobistego lub innego dokumentu zawierającego numer PESEL.

Kierowców wyższych kategorii (C, D, E) prosimy o zabranie ze sobą – do wglądu – ważnego badania psychotechnicznego. W przypadku jego braku wykonamy je na miejscu w Pracowni Badań Psychologicznych.

Kierowcy przystępujący do badań powinni być na czczo.