Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo - Rodzinnej

PORADNIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
PORADNIA LARYNGOLOGICZNA
PORADNIA NEUROLOGICZNA
PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA
PORADNIA OKULISTYCZNA
PORADNIA UROLOGICZNA
PORADNIA KARDIOLOGICZNA
GABINET PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWO-RODZINNEJ
GABINET POŁOŻNEJ ŚRODOWISKOWO-RODZINNEJ
PRACOWNIA BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH
PRACOWNIA RTG
PRACOWNIA USG
PUNKT POBORU KRWI
POZ – NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA
E-REJESTRACJA

PORADY FINANSOWANE PRZEZ NFZ

Godziny pracy gabinetu łącznie z wizytami domowymi:
poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 18:00.
Jak ustalić termin?  W rejestracji ogólnej – osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub telefonicznie (tel. 32 736 20 58 lub 32 736 20 59 wew. 201 i 202) lub bezpośrednio (tel. 509 499 979).

NASZE PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWO-RODZINNE:

 1. Jolanta Bargiela
 2. Beata Gidziela

Każdy może zostać objęty bezpłatną opieką pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej – wymagane jest złożenie deklaracji wyboru pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

ZAKRES ŚWIADCZEŃ:

 • świadczenia pielęgnacyjne
  • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych
  • przygotowywanie do samoopieki i samopielęgnacji w chorobie i niepełnosprawności
 • świadczenia lecznicze
  • ustalanie diety w żywieniu przewlekle chorych wraz z doborem technik karmienia w zależności od stanu chorego
  • cewnikowanie pęcherza u kobiet
  • wykonywanie wlewów doodbytniczych
  • podawanie leków różnymi drogami i technikami (kroplówki, iniekcje)
  • wykonywanie zleceń lekarskich
  • zakładanie opatrunków ran, odleżyn, oparzeń
  • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach i ranach trudno gojących
  • wykonywanie inhalacji, doraźne podawanie tlenu
  • zdejmowanie szwów
  • udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach, w tym prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej
 • świadczenia usprawniające
  • koordynacja i współdziałanie w rehabilitacji przyłóżkowej w celu zapobiegania powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego, długotrwałego unieruchomienia i stosowania udogodnień
  • usprawnienie ruchowe
  • drenaż ułożeniowy, prowadzenie gimnastyki oddechowej
 • świadczenia socjalno-bytowe
  • koordynacja i organizacja na rzecz podopiecznego w zakresie spraw socjalnych poprzez instytucje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe oraz placówki ochrony zdrowia

Świadczenia pielęgniarki realizowane są na podstawia skierowania wystawionego przez lekarza POZ.