Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

PORADNIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
PORADNIA LARYNGOLOGICZNA
PORADNIA NEUROLOGICZNA
PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA
PORADNIA OKULISTYCZNA
PORADNIA UROLOGICZNA
PORADNIA KARDIOLOGICZNA
GABINET PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWO-RODZINNEJ
GABINET POŁOŻNEJ ŚRODOWISKOWO-RODZINNEJ
PRACOWNIA BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH
PRACOWNIA RTG
PRACOWNIA USG
PUNKT POBORU KRWI
POZ – NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA
E-REJESTRACJA

PORADY FINANSOWANE PRZEZ NFZ I ODPŁATNIE

Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym udzielanych w formie teleporad, w okresie epidemii Covid-19

Godziny pracy: poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 18.00.
Jak ustalić termin?  W rejestracji ogólnej – osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub telefonicznie (tel. 32 736 20 58 lub 32 736 20 59 wew. 201 i 202).

PERSONEL:

 1. lek. med. Grażyna Pawlak – specjalista medycyny pracy, lek. chorób wewnętrznych
 2. lek.med. Joanna Skowron-Szalich – specjalista medycyny rodzinnej
 3. lek. med. Michał Roleder – specjalista geriatrii, specjalista chorób wewnętrznych
 4. lek. med. Karolina Podora
 5. lek. med. Łukasz Dylewski
 6. lek. med. Filip Recman

ZAKRES ŚWIADCZEŃ:

 • Profilaktyka i leczenie osób dorosłych
 • Szczepienia ochronne
 • Realizacja profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych przez NFZ
 • Kierowanie do lekarzy specjalistów, jak również do leczenia stacjonarnego
 • Zlecanie niezbędnych badań diagnostycznych
 • Wykonywanie niezbędnych zabiegów i procedur wynikających z umowy z NFZ
 • Kierowanie do leczenia uzdrowiskowego
 • Orzekanie o czasowej niezdolności do pracy lub nauki zgodnie z odrębnymi przepisami
 • Wizyty domowe ze wskazań medycznych – po uzgodnieniu z lekarzem

W ramach poradni POZ opiekę nad pacjentem sprawuje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej we współpracy z pielęgniarką i położną środowiskową.

Warunkiem objęcia pacjenta opieką przez lekarza POZ, finansowaną przez NFZ jest złożenie deklaracji wyboru lekarza.

Cena wizyt prywatnych – zakładka CENNIKI
Poradnia zapewnia dostęp do pełnej diagnostyki laboratoryjnej, EKG, RTG, USG, spirometrii płuc.