Pracownia RTG

PORADNIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
PORADNIA LARYNGOLOGICZNA
PORADNIA NEUROLOGICZNA
PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA
PORADNIA OKULISTYCZNA
PORADNIA UROLOGICZNA
PORADNIA KARDIOLOGICZNA
GABINET PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWO-RODZINNEJ
GABINET POŁOŻNEJ ŚRODOWISKOWO-RODZINNEJ
PRACOWNIA BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH
PRACOWNIA RTG
PRACOWNIA USG
POZ – NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA
E-REJESTRACJA
Pracownia znajduje się na parterze budynku przychodni przy ul. Narutowicza 1.
Zdjęcia RTG wykonywane są na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza, finansowane przez NFZ, bądź odpłatne – cennik.
Godziny pracy: wtorek (12.15 – 14.15), środa i piątek (9.15 – 11.15).
Jak ustalić termin?  W rejestracji ogólnej – osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub telefonicznie (tel. 32 736 20 58 lub 32 736 20 59 wew. 201 i 202).

PERSONEL:

  1. Aleksandra Sprutta – technik radiolog

ZAKRES ŚWIADCZEŃ:

  • Zdjęcia analogowe RTG układu kostnego i płuc przekazane na płytce CD