Profilaktyka Gruźlicy

PROFILAKTYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA
PROFILAKTYKA GRUŹLICY
PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

ADRESACI – Osoby dorosłe, zadeklarowane do pielęgniarki POZ, nie posiadające w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym, w szczególności:

  • osoby, które miały bezpośredni kontakt z chorymi na gruźlicę
  • osoby, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności usposabiających: bezrobotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą, uzależniony od substancji psychoaktywnych.

WYKONUJĄCY – pielęgniarka POZ

CO OBEJMUJE ŚWIADCZENIE?:

  • wywiad w kierunku gruźlicy, wypełnienie ankiety oraz edukację zdrowotną.
  • w przypadku osób z grupy największego zachorowania – przekazanie przez pielęgniarkę pisemnej informacji lekarzowi POZ wybranemu przez pacjenta o wynikach ankiety oraz poinformowanie pacjenta o konieczności zgłoszenia się do lekarza POZ celem dalszej oceny stanu zdrowia.

Świadczenia dostępne są w dniach i godzinach pracy POZ.

Terminy realizacji świadczeń ustalane są indywidualnie.

Świadczenia udzielane są także w warunkach domowych.