Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy

PROFILAKTYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA
PROFILAKTYKA GRUŹLICY
PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO.

ADRESACI

  • kobiety w wieku od 25 do 64 lat, które w ostatnich 36 miesiącach nie miały wykonywanego badania w Programie,
  • kobiety obciążone czynnikami ryzyka (zakażone wirusem HIV, przyjmujące leki immunosupresyjne tj. hamujące lub zapobiegające aktywności układu odpornościowego, zakażone HPV-typem wysokiego ryzyka), które w ostatnich 12 miesiącach nie miały wykonywanego badania w Programie.

Przy ocenie wieku należy brać pod uwagę jedynie rok urodzenia.
W przypadku pacjentek leczonych z powodu nowotworu złośliwego szyjki macicy, po zakończeniu kontroli onkologicznej (decyzję podejmuje lekarz prowadzący leczenie onkologiczne), ponownie zostają objęte skryningiem cytologicznym.

WYKONUJĄCY – lekarz specjalista ginekologii i położnictwa

CO OBEJMUJE ŚWIADCZENIE?:

  • wywiad i wypełnienie ankiety w Programie,
  • pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego, wykonanie rozmazu i wysłanie preparatu do badania,
  • edukacja w zakresie zapobiegania nowotworom szyjki macicy,
  • po wykonaniu badania przez pracownię diagnostyczną, wydanie wyniku pacjentce wraz z przekazaniem zaleceń do dalszego postępowania,
  • w sytuacji konieczności weryfikacji wstępnego rozpoznania, skierowanie pacjentki do odpowiedniej placówki realizującej świadczenia w ramach Etapu Pogłębionej Diagnostyki Programu.

Świadczenia dostępne są w dniach i godzinach pracy Poradni Ginekologiczno-Położniczej.

Terminy realizacji świadczeń ustalane są indywidualnie.