Punkt Poboru Krwi

PORADNIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
PORADNIA LARYNGOLOGICZNA
PORADNIA NEUROLOGICZNA
PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA
PORADNIA OKULISTYCZNA
PORADNIA UROLOGICZNA
PORADNIA KARDIOLOGICZNA
GABINET PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWO-RODZINNEJ
GABINET POŁOŻNEJ ŚRODOWISKOWO-RODZINNEJ
PRACOWNIA BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH
PRACOWNIA RTG
PRACOWNIA USG
PUNKT POBORU KRWI
POZ – NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA
E-REJESTRACJA

BADANIA LABORATORYJNE

Punkt przyjęć materiałów do badań laboratoryjnych w pełnym zakresie

Punkt czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 9:30

  • punkt poboru w budynku przy ul. Narutowicza 3
  • badania bezpłatne na zlecenie lekarzy tutejszej przychodni
  • badania odpłatne wg cennika „DIAGNOSTYKI”
  • odpłatność kartą lub gotówką

Odbiór wyników:

  • w formie elektronicznej – na podstawie kodu nadanego w punkcie poboru,
  • w formie papierowej – w rejestracji przychodni lekarskiej przy ul. Narutowicza 3